Měření průtoku pomocí tlakové diference

Naše firma má mnohaletou zkušenost s výrobou měřidel průtoku škrtícími orgány. Jedná se o snímač průtoku plynů, kapalin a vodní páry založený na měření diferenčníh o tlaku na primárním prvku. Použitým primárním prvkem je clona, dýza nebo Venturiho trubice. Primární prvek způsobí rozdíl statických tlaků mezi přední stranou a zadní stranou primárního prvku.

Průtok je poté stanoven z naměřených hodnot diferenčního tlaku. Zákazníkům nabízíme návrh, výpočet a výrobu primárních prvků, ale také měřících tratí včetně clon, jako sestavy.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní servis od návrhu, výpočtu, výroby po ověření stanového měřidla Českým metrologickým institutem.

Broll provided by Videezy.com